Overslaan en naar de inhoud gaan

De meeste rugklachten zijn wat men noemt 'aspecifiek'. Dit wil zeggen dat er geen duidelijke structurele problematiek kan worden vastgesteld dit de klacht veroorzaakt. De meeste problemen zijn dus functioneel van aard en dus NIET zichtbaar op medische beeldvorming. En dat is GOED nieuws, want daar kan met behulp van de chiropractor aan gewerkt worden!

 • Duizeligheid (vnl. positionele vertigo)
 • Scoliose (scheefgroei van de rug)
 • Kaakgewrichtsklachten (TMJ)
 • Artrose (slijtage van gewrichten)
 • Osteoporose (geeft vaak algemene klachten en is vaak het gevolg van bv. te weinig beweging, eventueel omwille van een Andere onderliggende klacht die u belet te bewegen!)
 • Discus hernia (vaak in nek of lage rug, met of zonder uitstraling naar de ledematen)
 • Geknelde zenuwen in armen of benen (bv. carpal tunnel)
 • RSI (golfarm, tenniselleboog, muisarm...)
 • Reflux / huilbaby 
 • Valpreventie
 • ...

Tevens is het mogelijk uw systeem op een verantwoorde manier te optimaliseren. Dit kan bv. belangrijk zijn als je sport doet. Sport doen is gezond, maar enkel als je het op een verstandige en gezonde manier doet! Als je bv. graag loopt, maar dit doet terwijl je een bekkendisfunctie hebt (die al dan niet pijn kan geven), dan zal je vroeg of laat bv. last beginnen krijgen aan je heupen (vaak liespijn) enz.

Topsport is extreem belastend voor uw lichaam. Zorgen dat uw bewegingsstelsel soepel en optimaal beweegt maakt vaak het verschil tussen het oplopen van een blessure of niet, of het neerzetten van een "gewoon" goede tijd of een topprestatie. Voor verdere vragen ivm topsport, gelieve telefonisch contact op te nemen met chiropractor Pieter-Jan Beckx

En dan zijn er jammer genoeg nog de zogezegde 'hopeloze gevallen'. Als je denkt dat je tot deze groep behoort, dan is het zeker de moeite om eens contact op te nemen om na te gaan of je in aanmerking komt voor een initiële consultatie bij chiropractor Pieter-Jan Beckx in de praktijk te Gent. Het is de ervaring van de praktijk dat alhoewel niet iedereen altijd geholpen kan worden, er toch vaak nog beterschap te krijgen is in een "hopeloze situatie". Zelf een beetje beterschap kan een wereld van verschil maken.

Daarnaast wordt er ook preventief behandeld, zodat uw lichaam de juiste ondersteuning krijgt voor een optimale gezondheid! Klachten komen pas op als de pijndrempel wordt overschreden en het probleem is dus vaak al veel langer bezig dan dat je de pijn voelt.

Chronische overbelasting van gewrichten kan leiden tot vroegtijdige slijtage (=artrose). Eens er slijtage vastgesteld wordt, dan zal dit ook niet meer verdwijnen. Een gewricht kan wel verslijten, maar niet "ontslijten". Een periodieke check-up door de chiropractor kan deze zaken opsporen nog voor ze jou last bezorgen en op die manier kan vermeden worden dat er slijtage optreedt, waardoor je je gewrichten langer gezond houdt.

Eens er slijtage of ander structureel letsel (bv. discus hernia) is, dan denken vele mensen ook dat dit automatisch voor blijvende klachten zal zorgen. Dit hoeft niet waar te zijn. Het is niet omdat er structurele schade is, dat de functie van die gewrichten bv. niet kan worden geoptimaliseerd zodat de pijndrempel niet meer wordt overschreden. Door tevens de functie van de gewrichten opnieuw te verbeteren, kan je ook tegengaan dat verdere slijtage in versneld tempo blijft optreden en de klachten dus van kwaad naar erger gaan.

Symptomen

kunnen zich op heel veel verschillende manieren uiten. Pijn kan erg verschillend aanvoelen: scherp, stekend, zeurend, dof, knagend, brandend, stekend, stram, stijf... Symptomen kunnen ook zijn: voosheid, tintelingen, spierkrachtverlies.

Belangrijk is niet alleen om te weten wat uw symptomen zijn maar om te achterhalen waarom u symptomen hebt. 

Behandelingen

zijn geschikt voor alle leeftijden, van baby's tot ouderen. De chiropractor wordt veel te vaak gereduceerd tot de 'kraker'. Het is echter zo dat de chiropractor over veel meer behandelingstechnieken beschikt dat enkel en alleen de 'krak'. Voor elke ouderdom en type klacht bestaan er aangepaste technieken.

De chiropractor zal er naar streven om niet te blijven hangen in een passieve therapie. Daarom zullen daar waar mogelijk ook adviezen worden gegeven ivm levensstijl, houding, oefeningen etc.

De meest effectieve technieken

zullen individueel worden geselecteerd om zo rap mogelijk zo goed mogelijke resultaten te boeken. Dit wil zeggen dat de behandeling indien nodig zal gecombineerd worden met andere therapieen. Het kan bv. zijn dat de huisarts, specialist, kinesist, personal trainer, dietist, enz hun inbreng moeten hebben om zo optimale resultaten te behalen.

Preventie

Het is zeer normaal dat velen zich nog steeds initieel met klachten aanmelden, aangezien preventieve gezondheidszorg nog steeds in zijn kinderschoenen staat.

Toch merken we dat steeds meer mensen aandacht hebben voor preventie nadat de klachten onder controle zijn. Een periodieke check-up door de chiropractor kan hierbij een rol spelen samen met de gemaakte adviezen mbt levensstijl, houding, oefeningen etc.

Chiropractor Gent

Maak online uw afspraak bij chiropractor Pieter-Jan Beckx in de praktijk te Gent.

Definitie van chiropraxie:

Chiropraxie wordt internationaal (door de World Federation of Chiropractic, de wereldwijd overkoepelende beroepsvereniging van chiropractors) gedefinieerd als een eerstelijnsgezondheidsdiscipline die betrekking heeft tot de kunst en de wetenschap die zich richt op het ziekteverloop, de diagnose, de therapie en de preventie beoogt van functionele storingen en pijnsyndromen van het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel, en hun gevolgen op de gezondheid van de mens.

De zorgverstrekker met de beste kwalificaties om manipulaties uit te voeren is, tot nader order, de chiropractor

Vanwege zijn specifieke opleiding

 • chiropraxie kan enkel voltijds gestudeerd worden op universitair niveau (steeds equivalent van 5 jaar plus 1)
 • geeft in Europa aanleiding tot een onafhankelijk geaccrediteerd Master's diploma.

Vanwege het aantal uren praktisch onderricht om de specifieke manipulatie- en mobilisatietechnieken te leren:

1800 uren praktisch onderricht gespreid over het verloop van de eerste vier jaren van de voltijdse opleiding vooraleer in het laatste jaar de student wordt geconfronteerd met echte patiënten en echte aandoeningen.

Naar analogie van de tandartsenopleiding is het binnen het domein van de neuromusculoskeletale problematiek voor de chiropractor niet noodzakelijk eerst klassieke geneeskunde te studeren. De opleiding tot chiropractor (dé gezondheidsspecialist van de wervelkolom/de rugarts) is dermate volledig en specifiek dat hij op veilige en doeltreffende wijze alle klachten kan evalueren en behandelen die binnen zijn 'scope of practice' liggen.

Een chiropractor beschikt dus over een eigen methodiek en diagnostiek die specifiek is voor chiropraxie om de functie en de structuur van de wervelkolom te evalueren en de relatie in te schatten op de werking van het zenuwstelsel en de relatie met de algemene gezondheid van de patiënt.

Samenwerking met de huisarts, kiné, ...

Er wordt het liefst gewerkt met de huisarts, kiné, enz van de patient zelf. Wegens de multidisciplinaire aanpak van de praktijk kan deze steeds terugvallen op uiterst capabele specialisten waarmee een samenwerking zeer vlot kan verlopen.

De praktijk streeft naar goede relaties met alle takken van de gezondheidszorg en heeft zodoende zeer goede contacten met verschillende disciplines, gaande van de huisarts, neurochirurg, neuroloog, orthopedisch chirurg, physiotherapeut, kinesist, dietist, personal trainer, enz... 

Indien u schriftelijk wordt doorverwezen, dan wordt steeds een schriftelijk verslag teruggezonden. Deze multidisciplinaire aanpak zorgt voor een behandeling waarbij iedereen doet waarin ze het meest gespecialiseerd zijn, en waardoor u optimaal wordt geholpen.

Door gericht samen te werken worden de beste resultaten gegarandeerd. Overbodige onderzoeken en behandelingen vermeden en maximale resultaten kunnen worden bekomen.

Chiropractor Gent

Maak online uw afspraak bij chiropractor Pieter-Jan Beckx in de praktijk te Gent.