Overslaan en naar de inhoud gaan

Chiropractor Gent

Maak online uw afspraak bij chiropractor Pieter-Jan Beckx in de praktijk te Gent.

Parkeren (Gent)

Straatparkeren Gent, buiten de LEZ zone
Registreren met de app 4411 tussen 9u en 19u.
20 minuten GRATIS parkeren (= normaal voldoende voor een gewone consultatie)

Ereloon chiropractor

Ereloon consultatie: €60 (cash of via payconiq)
Een eerste consultatie is in onze praktijk NIET duurder dan een vervolgconsultatie.
Deze beslissing is genomen om zodoende drempelverlagend te werken.
Bij ons weten zijn wij de enigste praktijk die zo werkt.

Terugbetaling door mutualiteit of extra verzekering

Elke mutualiteit komt gedeeltelijk tussen. Hoeveel is afhankelijk van de mutuatiteit zelf. Bijkomend bieden sommige mutualiteiten een extra verzekering aan die extra tussenkomst kan bieden. Het kan ook zijn dat er een tussenkomst is via het werk. Kijk dit steeds goed na.

Eerste consultatie

De eerste consultatie is de belangrijkste consultatie die er bestaat. Het type behandeling voor een klacht hangt volledig af van de oorzaak van die klacht. 

Eén en dezelfde klacht kan verschillende oorzaken hebben. Laten we het voorbeeld van hoofdpijn nemen. Hoofdpijn kan voorkomen als gevolg van sinusproblemen, hoge bloeddruk, tandproblemen, oogproblemen, nier- of spijsverteringsproblemen, meningitis, alcohol, nekproblemen, kaakgewrichtsproblemen of zelfs hersengezwellen, enz... 

Het is duidelijk uit dit voorbeeld dat deze verschillende oorzaken van hoofdpijn een zeer verschillende aanpak vereisen! Zo is het eigenlijk met elke klacht.

Daarom heeft de eerste consultatie bij de chiropractor drie doelen:  

  • Er moet worden uitgemaakt wat de oorzaak is van de klacht waarmee de persoon zich presenteert.
  • Er moet worden uitgemaakt of er bijkomende onderzoeken nodig zijn om een juiste diagnose te kunnen stellen.
  • En tenslotte moet worden uitgemaakt of de oorzaak van de klacht kan worden behandeld door de chiropractor en/of er moet worden doorverwezen naar een andere specialist.
     

 

Het vragenonderzoek

Het eerste deel bestaat uit een uitgebreid en gedetailleerd vragenonderzoek over de klacht, maar gaat tevens uw medische geschiedenis en uw algemene gezondheidstoestand nagaan. Indien voordien reeds onderzoeken gebeurd zijn zullen deze hierna bekeken worden (EMG, MRI, CT, RX,...).

Het klinisch onderzoek

Het tweede deel van de eerste consultatie bestaat uit een uitgebreid en gedetailleerd fysiek onderzoek. Het onderzoek moet uit maken wat de oorzaak van de klacht kan zijn, maar is er evengoed op gericht om bepaalde zaken uit te sluiten, zodat een eventuele behandeling door de chiropractor in alle veiligheid kan verlopen! 

Indien na deze twee delen van de eerste consultatie niet tot een werkbare diagnose kan worden gekomen, zullen bijkomende onderzoeken worden aangevraagd, of zal de chiropractor doorverwijzen naar een andere specialist.

Indien de patiënt wordt aanvaardt voor behandeling zal, indien mogelijk, de behandeling diezelfde dag al in gang worden gezet.

De mogelijke reacties zullen steeds met u besproken worden, en zijn totaal afhankelijk van het type en de ernst van uw klacht. Het is belangrijk te weten dat er zich nog nauwelijks klachten voordoen na een paar behandelingen. 

Vervolgconsultatie

De tweede consultatie is tevens van zeer groot belang. Als de behandeling na de eerste consultatie al in gang is gezet, dan zal de tweede consultatie nagegaan worden wat je wel of niet gemerkt hebt na de behandeling, en hoe uw lichaam heeft gereageerd. Deze reacties verschillen van persoon tot persoon.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ene persoon al minder pijn heeft ondervonden, terwijl iemand anders met hetzelfde type van klacht tijdelijk wat meer last heeft ondervonden. Het is belangrijk te weten dat het niet is omdat je tijdelijk wat meer last hebt ondervonden, dat dit een slecht teken is.

Tevens wordt nagegaan hoe uw lichaam heeft gereageerd op de behandeling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u wat meer last hebt ondervonden na de eerste behandeling, maar dat de bewegingsvrijheid van het behandelde gewricht al wat verbeterd is!

Op basis van al deze informatie beslistde chiropractor dan wat er moet gebeuren om u van de oorzaak van uw klacht af te helpen. Het chiropraxie behandelingsplan dat wordt opgesteld is steeds uiterst individueel, een behandeling à la carte zeg maar.

Soms is het ook nodig om samen te werken met andere disciplines van de geneeskunde om de beste resultaten te bekomen. Indien dit het geval is, werkt de praktijk het liefste samen met uw eigen huisarts, kinesist, enz. 

Wegens de multidisciplinaire aanpak van de praktijk kan deze via zijn goede contacten steeds terugvallen op uiterst capabele specialisten waarmee een samenwerking zeer vlot kan verlopen.

Drie fases in chiropraxie behandeling

Klachten (bv pijn, tintelingen,...) zijn een signaal, een symptoom van een onderliggend probleem, zoals een brandalarm dat afgaat bij een brand. Het is dus niet voldoende enkel het alarm uit te schakelen, zoals bv. pijnstillers doen. Daarom bestaat een klassiek behandelingsplan uit drie fasen.

De corrigerende fase

Hoewel de behandeling erop gericht is de oorzaak van de klacht zoveel mogelijk aan te pakken, is de behandeling er natuurlijk ook op gericht om u zo snel mogelijk en zoveel mogelijk van uw klacht af te helpen. Het is tijdens deze fase niet onmogelijk dat er tijdelijk méér klachten optreden, of dat oude klachten opnieuw de kop opsteken. Meldt dit steeds, zodat daar rekening mee kan gehouden worden!
Deze eerst fase kan gezien worden als het leggen van een goede solide basis/fundering waarop in de tweede fase verder kan worden gewerkt.

De stabiliserende fase

In deze fase ligt de frequentie van de behandeling lager dan in de eerste fase. Hier is het voornamelijk belangrijk een 'oogje in het zeil te houden' zodat de correcties die in de eerste fase zijn aangebracht niet hervallen en het lichaam de correcties kan houden. Gedurende deze fase moet het genezingsproces plaatsvinden en het is belangrijk dat dit genezingsproces wordt begeleid zodat dit optimaal kan verlopen opdat er zo weinig mogelijk restletsel zou overblijven. Als je bv. wat schade hebt aan ligamenten, dan kan het zijn dat je na ongeveer twee weken geen pijn meer voelt, maar het genezingsproces voor het herstellen van die vezels duurt soms enkele maanden. Als je al ooit je ligamenten rond je enkel hebt beschadigd door een verstuiking, dan weet je dit wel.
Tijdens de tweede fase heeft de patiënt vaak al veel minder klachten. Dit is goed, maar ook gevaarlijk, want soms gebeurt het dat patiënten de behandeling dan stopzetten. Bij de meerderheid komen de klachten dan na een tijdje terug, en dan denken ze dat de behandeling niet geholpen heeft...
Tijdens de tweede fase wordt stabiliteit bekomen, en wordt uw lichaam de kans gegeven zich verder te herstellen doordat de gepersonaliseerde opvolging verzekerd is. Gedurende deze fase voel je dus nog duidelijke beterschap. Er wordt steeds getracht zoveel mogelijk levenskwaliteit te herwinnen, en restletsels te vermijden!

Preventieve fase

Eens je al die inspanningen hebt gedaan om het maximum resultaat te bekomen, geeft de praktijk je de kans om je levenskwaliteit te onderhouden en zo hoog mogelijk te houden. De frequentie van de chiropraxie behandelingen liggen hier nog lager dan in de tweede fase. Voor de praktijk is dit misschien wel de belangrijkste fase van de behandeling. Dit is echte gezondheidszorg: nl. door een periodieke check-up zorgen dat de kans dat er een druppel is die de emmer doet overlopen en dus opnieuw klachten veroorzaakt zo klein mogelijk is.
De frequentie van deze onderhoudsbehandelingen verschilt zeer sterk van persoon tot persoon. Alles is afhankelijk van de oorzaak van de klacht. Is er al structurele schade aangericht (artrose, enz...), is uw job eenzijdig belastend, hebt u tijd voor lichaamsbeweging, let u op uw gewicht enz. Hoe hoger uw eigen betrokkenheid bij uw eigen gezondheid en hoe minder voorafgaande structurele schade u hebt, hoe lager de frequentie ligt van deze check-ups. De chiropractor is de tandarts van uw rug! Hier krijgt u de kans om actief mee te werken aan uw eigen gezondheid.

Chiropractor Gent

Maak online uw afspraak bij chiropractor Pieter-Jan Beckx in de praktijk te Gent.