Overslaan en naar de inhoud gaan
Chiropraxie - Gezondheid

Hoe ziet u 'gezondheid' ?

Hierna volgen twee stellingen om uw visie hierop te bepalen.

“Gezondheid is de afwezigheid van ziekte.”

Als je gezond bent, ben je niet ziek. Er wordt niets ondernomen totdat je ziek bent.

“Ziekte is de afwezigheid van gezondheid.”

Als je ziek bent, ben je niet gezond genoeg. Constant kan aan je gezondheid worden gewerkt, om de kans dat je ziek wordt te minimaliseren en je gezondheidsniveau te optimaliseren.

De manier waarop jij kijkt naar de begrippen 'gezondheid' en 'ziekte', kan zeer bepalend zijn voor uw gezondheid.

Van Daele omschrijft 'gezondheid' en 'ziekte' als volgt:

Gezondheid

Toestand van welzijn in geestelijk, lichamelijk en/of maatschappelijk opzicht.

Ziekte

Min of meer ernstige of langdurige stoornis in het functioneren van lichaam of geest.

Bespreking

Er is een groot verschil tussen "niet ziek" en "gezond". Toch heb je in beide gevallen geen klachten (zie figuur). Hoe groter het verschil tussen ziek en gezond, des te groter wordt de adaptieve capaciteit (een soort "buffer") van uw lichaam en dus hoe minder kans je loopt om klachten te krijgen. Sommige mensen hebben van nature een kleine adaptieve capaciteit en moeten dus meer aandacht besteden aan hun gezondheid en ze vereisen dan ook meer behandelingen en/of opvolging om het maximum resultaat te bekomen en te behouden.

Jammer genoeg kan niet iedereen altijd volledig klachtenvrij worden gebracht. Dit is vaak het geval als je te lang wacht om je te laten behandelen, zodat er structurele schade kan worden aangericht. Deze structurele schade is niet altijd omkeerbaar (bv. artrose, een hernia,...).

Andere factoren die meespelen in het onwikkelen van klachten en hun behandeling zijn genetische factoren (bv. multiple sclerose), traumatische gebeurtenissen (bv. een oud ongeval), omgevingsgebonden factoren (bv. luchtvervuiling), leeftijd enz...

Wil dit zeggen dat als er structurele schade (bv. artrose) is, dat deze mensen dan niet meer geholpen kunnen worden? Neen, zeer zeker niet. Zelf als er structurele schade aanwezig is, kan de functie ervan nog steeds worden verbeterd, wat resulteert in minder of soms zelfs geen klachten. Een gewricht met schade dat zo goed mogelijk functioneert in de staat waarin het zich bevindt, zal bovendien ook niet zo snel verder verslijten dan een gewricht met schade dat slecht functioneert. Daardoor kan worden voorkomen dat klachten in snel tempo van kwaad naar erger gaan. Hierdoor verleng je dus uw levenskwaliteit op langere termijn. Dit is op zijn minst even belangrijk, zoniet belangrijker, dan enkel en alleen geen pijn hebben. Want hoe belangrijk is het om geen pijn te hebben, maar niet meer zelfstandig te kunnen functioneren omdat uw gewrichten versleten zijn en je gewoonweg niet meer kan?!

Wat is genezen?

Wie geneest? U zegt dat dokters genezen? Laten we eens een eenvoudig voorbeeld nemen. U hebt een diepe snijwonde opgelopen. Uw beste vriend is toevallig een uitstekend plastische chirurg. Wat een geluk! Hij naait uw wonde zeer mooi toe. Na een tijdje haalt hij de draadjes eruit en uw wonde is perfect genezen. Maar als dezelfde plastische chirurg een gelijkaardige snee in een steak naait, dan zal, wanneer hij de draadjes eruit haalt, er niets gebeurd zijn...

Dit voorbeeld toont mooi aan dat niet artsen genezen, maar dat 'genezen' een capaciteit is van het lichaam zelf.

Het is dus het lichaam zelf dat geneest.

Het voorbeeld toont wel aan dat een genezingsproces kan worden geholpen en geoptimaliseerd, want zonder de snijwonde te naaien zou die misschien slecht genezen, of zou je misschien zelf complicaties oplopen!!

Een deskundige opvolging van uw gezondheid is dus noodzakelijk om geen onnodige risico's te lopen.

Zo gaat het ook met rugklachten. Lage rugpijn kost de maatschappij handen vol geld en is een veel voorkomende klacht waar bijna iedereen ooit wel eens mee te maken zal hebben. Maar, zoals iedereen wel weet, en uw huisarts u ook zal zeggen, gaat de pijn vaak vanzelf over. Daar zit net het probleem.

De pijn gaat vaak vanzelf over, maar u weet niet of uw lichaam opnieuw genezen is, of dat uw lichaam gecompenseerd heeft voor het probleem. Beiden zijn pijnvrij, maar in het tweede geval blijft het probleem aanwezig, maar voelt u de klachten niet meer! Vroeg of laat zullen er zich dan weer problemen voordoen, en vaak wordt er ondertussen structurele schade (bv. artrose) aangericht, zodat als de pijn de kop weer opsteekt, deze klachten veel moeilijker te behandelen zijn, en misschien wel niet meer volledig te genezen vallen.
 

Chiropractor Gent

Maak online uw afspraak bij chiropractor Pieter-Jan Beckx in de praktijk te Gent.